ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ ့ေဆြးေႏြးရန္ တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း ထရမ့္ေျပာ

ေခါင္းေဆာင္းႏွစ္ဦးစလံုးက ကိုရီးယားႏွစ္နိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေဆြးေႏြးမႈဆီသို႔ ဦးတည္လာႏိုင္ျပီး ျပံဳးခ်မ္းအိုလံပစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားပါ၀င္မႈမွသည္ ကိုရီးယားက်ြန္းဆြယ္ ႏ်ဴးကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးအထိဦးတည္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္္ထားေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားဘက္မွ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါ၀င္သည္။ 
 
ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးေနသမွ် ကာလပတ္လံုးစစ္ေရးအရ အေရးယူမႈလံုး၀ရွိမည္မဟုတ္ဟု သိေစလိုသည္ဟု ထရမ့္ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေတာင္ကိုရီးယားဘက္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။