ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြင္း မဲစာရင္း သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ေၾကျငာမည္

မဲဆႏၵရွင္ အမည္စာရင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန ့တြင္ ေၾကျငာမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကဆိုေသာ္လည္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈၾကံဳခဲ့ရေသာ ျမိဳ ့နယ္ ၁၇ ျမိဳ ့နယ္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္ထက္ေနာက္က်၍ေၾကျငာခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
 
မည္သည့္ေန ့ရက္တြင္ ေၾကျငာရန္ အတိအက် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊မူလသတ္မွတ္သည့္ရက္ထက္ အနည္းငယ္သာ ကြာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ ့ခြဲ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily