ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေရးယူမည္မဟုတ္

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ NLD ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ခုက တိုင္ၾကားထားသည့္ ကန္႔ကြက္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း ေမလ ၁၈ရက္ ေန႔ကထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 
 
 
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ပါတီနာယက သူရဦးတင္ဦးႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းထိန္တို႔ကိုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍မဲဆြယ္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီအပါအ၀င္
၁၃ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေမလ ၁၉ရက္ေန႔ကတိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူသည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ကာလႏွင့္ တုိက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ယင္းသို႔ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုသံုးသပ္ျပီး
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အႏိုင္ရပါတီတို႔ထံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပည္သူလူထုကို ရွင္းလင္းတင္ျပ အသိေပးမႈသာရွိျပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္သေဘာ မပါရွိခဲ့ဟုေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ သံုးသပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။