ေဒၚလာေစ်းဂယက္ေၾကာင့္ ေဆး၀ါးႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားေစ်းတက္

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ လူသံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား အနည္းဆံုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေစ်းျမင့္တက္လာေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဒၚလာကို အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္အတူ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အေနာ္ရထာ စက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒ ေဒၚစန္းစန္း၀င္းကေျပာသည္။
''အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းတဲ့ အထဲ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြက ေစ်းတက္တယ္ဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းေတြက ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတယ္'' ဟု စက္မႈထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင့္လႈိင္က ေျပာသည္။
ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္တြင္လည္း ေဆး အမ်ိဳးအစား အားလံုးေစ်းတက္ေနျပီး ေဆးတန္ဖိုး၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေစ်းတက္ေၾကာင္း ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်းတက္သည့္ႏႈန္း အတိုင္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမဟန္ကေျပာသည္။
အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းေစ်းမ်ားလည္း အမ်ားဆံုး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေစ်းတက္လာျပီး ကုမၸဏီၾကီးမ်ား တိုက္ရိုက္ျဖန္႔ျဖဴး သည့္ပစၥည္းႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဒၚလာေစ်းအလိုက္ တုိက္ရိုက္ျမင့္တက္ေနသည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးျမင့္ေဇာ္ ကေျပာသည္။
 
Credit - 7 Day ေန႔စဥ္