ေစ်းကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ ငရုတ္သီးမႈန္႔ေတြမွာ မိႈပါ၀င္မႈေတြ႕ရွိပါက ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း ေညာင္ပင္ေလးေစ်းနဲ႔ သိမ္ၾကီးေစ်းတို႔မွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ငရုတ္သီးမႈန္႔ေတြကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) မွ စီမံခ်က္နဲ႔ လိုက္လံစစ္ေဆးေနျပီး ငရုပ္သီးမႈန္႔ေတြမွာ မိႈပါ၀င္တာေတြ႕ရွိပါက ေစ်းကြက္ထဲကေန ျပန္လည္သိမ္းဆည္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုလိုေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ငရုပ္သီးမႈန္႔ ေတြကို FDA မွဓာတ္ခြဲခန္းထဲမွာ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အေရာင္ဆိုးေဆးမႈန္႔ေတြ အသံုးျပဳထားတာမေတြ႕ရေပမယ့္ မိႈပါ၀င္မႈကိုေတာ့ဆက္လက္စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိႈပါ၀င္တယ္လို႔ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရင္ ငရုပ္သီးမႈန္႔ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အသိပညာေပးတာေတြအျပင္ ေစ်းကြက္ထဲမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ငရုတ္သီးမႈန္႔ေတြ အျပင္ ငရုတ္ဆီေတြမွာလည္း FDA ကခြင့္ျပဳထားတဲ့ ၾကာရွည္ခံ ပစၥည္းေတြအသံုးျပဳထားေပမဲ့ ခြင့္ျပဳထားတာထက္ ပိုပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္စားေသာက္ကုန္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆီေတြမွာလည္း ပဲဆီ ဆိုျပီးေရာင္းခ်ေနေပမဲ့  ပဲဆီအနံ႔ေတြသာထည့္ထားတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ထဲကေန ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းတာေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြထဲမွာ စားေသာက္ကုန္အပါအ၀င္ ေရသန္႔ စတဲ့အမ်ိဳးအစား ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ကို နမူနာ စစ္ေဆးတာေတြရွိေပမယ့္ ရာေက်ာ္ေလာက္မွာ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔မကိုက္ညီတာေတြကိုေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။