ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ သတ္မွတ္

ေမလ တတိယအပတ္ ျဖစ္တဲ့ ေမလ(၂၅)ရက္ေန႔ကေန ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔ အထိေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးရက္သတၱပတ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းပညာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို တိုင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္ အသီးသီးက သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရာမွာ

KG တန္းကေနတကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္နဲ႔ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။