အေျခခံပညာအတန္းေတြရဲ႕စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေန

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စာေမးပြဲစစ္ေဆးတဲ႔ပုံစံေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႕ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္စစ္ေဆးမည့္ စာေမးပြဲအတြက္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ျပီး စာေမးပြဲစစ္ေဆးတဲ႔ ပုံစံေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးဖို႕ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျပီး အဲဒီလိုထုတ္ျပန္ထားတဲ႔အတြက္ လက္ရွိမွာေတာ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာအခုဇူလိုင္လကုန္မွာ ပထမဦးဆုးံအႀကိမ္က်င္းပမယ္႔ စာေမးပြဲမွာ အဆင္ေျပေစဖို႕ လက္ရွိမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ႔စာေမးပြဲပုံစံအရ ဒုတိယတန္းကေန အ႒မတန္းအထိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းေတြမွာ တစ္နွစ္ကိုစာေမးပြဲေလးႀကိမ္သာစစ္ေဆးဖို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ညြန္ႀကား ထားပါတယ္။
 
အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ဇူလိုင္လကုန္နဲ႔ဒီဇင္ဘာလေတြမွာ အုပ္စုလိုက္ စစ္ေဆးတဲ႔ ပုံစံနဲ႔စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီး ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ေဖေဖာ္၀ါရီလေတြမွာ တစ္ဦးခ်င္း ေျဖဆိုတဲ႔ပုံစံနဲ႔စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။အဲဒီလိုစစ္ေဆးရာမွာ အုပ္စုလိုက္ေျဖဆိုမယ္႔ ပုံစံအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႔ အရည္အခ်င္းကိုႀကည့္ျပီး ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။