အေရာင္းအ၀ယ္ေအး၍ ဆန္ေစ်းက်

ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအးစက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆန္ေခ်ာႏွင့္ ဆန္ၾကမ္းအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေၾကာင္း

ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

 

 

အဆိုပါ ဆန္ေခ်ာႏွင့္ဆန္ၾကမ္းမ်ားသည္ ယခင္ထက္ တစ္အိတ္လွ်င္က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၁၀၀၀ ခန္႕က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ၿပိး ေရႊဘိုေပၚဆန္းႏွင့္ ဆန္ၾကမ္းအခ်ိဳ႕၏ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္လည္း အက်ေစ်းျဖင့္ ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

 

ဆန္ေခ်ာအမ်ိဳးအစား၌ ဖ်ာပံုႏွင့္ေဒးဒရဲ ေပၚဆန္းတို႕က ေစ်းက်ဆင္းၿပီးဆန္ၾကမ္းအမ်ိဳးအစားတြင္ ၿမီးဒံုးဆန္အမ်ိဳးအစားက ေစ်းက်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily