အာဖရိကရွိ ဘိုကိုဟာရမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ား ႏိွမ္နင္းရန္ ကင္မရြန္းသို႔ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အိုဘားမားေစလႊတ္

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ခ္အိုဘားမားသည္ အာဖရိကတိုက္ ကင္မရြန္းႏိုင္ငံရွိ ဘိုကိုဟာရမ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ကာ ေလေၾကာင္းထိုးစစ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယင္းႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား 
ေစလႊတ္လုိက္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 
 
ထိုသို႔ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားေစလႊတ္မည့္ကိစၥကို အိုဘားမားကဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ေၾကညာခဲ့သည္။ 
 
ေစလႊတ္လုိက္ေသာ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနႏွင့္ ကင္မရြန္းအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း စစ္လက္နက္အင္အားအျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း 
အိမ္ျဖဴေတာ္ျပန္ၾကားေရးအရာရွိက ဆိုသည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily