ဟားခါးျမိဳ႕ အိမ္ေျခရွစ္ရာေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်မည့္ လံုဖြန္ေတာင္တြင္ ေျမကြက္မ်ား စတင္ေဖာ္ေဆာင္

ေျမျပိဳမႈဒဏ္ခံရေသာ ဟားခါးျမိဳ႕ရွိေနအိမ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်မည့္ လံုဖြန္ေတာင္တြင္ ေျမကြက္မ်ားစတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
ဟားခါးျမိဳ႕ေတာ္ ေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရန္မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့သည္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ လံုဖြန္ေတာင္၌ ေပ ၆၀ x ၈၀ ပတ္လည္အကြက္မ်ားရိုက္၍ေျမကြက္မ်ား စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျပီး ဒီဇင္ဘာအတြင္း အျပီးေျပာင္းေရႊ႕ေပးမည္ဟု ဟားခါးျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily