သၾကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား ကားလက္မွတ္ ခက္ခဲ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွစ္ဆခန္႔ေစ်းတတ္

သၾကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ကားလက္မွတ္ရရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိျပီး အေ၀ေျပးကားခအတြက္ က်သင့္ေစ်းႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆခန္႔အထိ ေပး၍၀ယ္ယူရေၾကာင္း ေနရပ္ျပန္ ခရီးသည္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
 
 
ဧျပီ ၇ရက္မွ ၁၃ရက္အထိရန္ကုန္မွနယ္မ်ားသို႔ ထြက္ရွိမည့္ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ကားလက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ခက္ခဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သၾကၤန္ကာလမ်ားတြင္
ႏွစ္စဥ္အေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ဂိတ္ခြဲမ်ားသို႔ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ခြင့္မေပးဘဲ ပင္မဂိတ္မ်ားတြင္သာ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း အေ၀းေျပးယာဥ္မ်ားရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွသိရသည္။
 
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ယခုႏွစ္သၾကၤန္ကာလတြင္ အေ၀းေျပးကားလက္မွတ္ခမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းမတက္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း
ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ကားလက္မွတ္မ်ားကို မူရင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ပိုမိုေပး၍ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္၀ယ္ယူေနရေၾကာင္း ခရီးသည္မ်ားက ဆိုသည္။