သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္း စာေမးပြဲစစ္ေဆးပါက အေရးယူမည္

သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးပါက ဆရာ၊ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားကို

အေရးယူမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားသည္။

 

 

စနစ္သစ္၊သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊စစ္ေဆးပါက အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသိရွိေစရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

စနစ္သစ္ သင္ရိုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္လို႔ သူငယ္တန္းနဲ႔ ပထမတန္းက စာေမးပြဲစစ္ဖို႔ မလိုပါဘူးဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ပညာ)ေဒၚေဆြေဆြလဲ့ကေျပာသည္။

 

Credit - The VOICE Daily