ရန္ကုန္တိုင္းေဒၾကီးအတြင္း ျမိဳ႕နယ္ေလးခုကို ေခြး႐ူးကင္းစင္ျမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္

 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တိရစၦာန္ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ ေခြးရူးေရာဂါ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးထိုးတာနဲ႕ ေလလြင့္ေခြးမ်ိဳးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ လသာျမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္နဲ႕ ေက်ာက္တံတား ျမိဳ႕နယ္တို႕ကို ေခြးရူးကင္းစင္တဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီလို႕  သိရပါတယ္။ 
 
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္မွ  ေခြးအေကာင္ေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို မ်ိဳးပြားထိန္းခ်ဳပ္ေရးစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လသာျမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္နဲ႕ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ျပီးစီးခဲ့ျပီး ေခြးရူးေရာဂါကင္းစင္တဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီးျဖစ္ တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ မ်ိဳးထိန္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေလးခုမွ ေလလြင့္ေခြးေတြကို ေခြးရူး ေရာဂါကာကြယ္ေဆးအျပင္ ေမးခိုင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကိုပါ ထိုးႏွံေပးတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ေလလြင့္ေခြးေတြကို အဆိပ္ခ်သတ္ျဖတ္တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တိရစာ္ၦန္ခ်စ္သူေတြက ကန္႕ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ပူးေပါင္းကာ ေလလြင့္ေခြးမ်ိဳးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစျပီး စီမံခ်က္နယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ခြဲစိတ္ပစ္ၥည္းတန္ဖိုးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေခြးအေကာင္ေရ ၂၀၀ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ထုတ္ေပးခဲ့ျပီး ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ေခြး အေကာင္ေရ (၃၀၀)ကို မ်ိဳးထိန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပးျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
အိမ္ေမြးေခြးေတြကိုလည္း စီမံခ်က္လုပ္ေနတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ကာကြယ္ ေဆးလာေရာက္ ထုိးႏိုင္ တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ေလလြင့္ေခြးမ်ိဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ကို ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ေယာမင္းၾကီးရပ္ကြက္မွာ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခ်က္နယ္ေျမ မဟုတ္တဲ့ေနရာမွ  ေခြးေတြကို မ်ိဳးပြားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျပဳလုပ္လိုပါက ခြဲစိတ္ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ အကုန္က်ခံ ၀ယ္ယူထားရမွာျဖစ္ျပီး မ်ိဳးထိန္းေရးကို တိရစာၦန္ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာနက အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။