ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျမိဳ႕နယ္တစ္ခိ်ဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီး ယာယီျပတ္ေတာက္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္နွင့္ ျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ (၆၆)ေကဗီြ၊ (၃၃)ေကဗီြ ဓာတ္အားခြဲရုံမ်ား၊ Distrtibution Transformer မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမာ်း၊ မိုးဦးကာလ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအ တြက္ ဓာတ္အားလိုင္းနွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းနွင့္ ေရရွည္ဓာတ္အားတည္ျငိမ္ျပည့္ဝစြာ ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္းျပီး ဝန္အားမနိုင္ေတာ့ေသာ (၁၁)ေကဗီြ ဓာတ္အား လိုင္းၾကိဳးမ်ားအား လ်ွပ္ကာပါေသာ ဓာတ္အားလိုင္းၾကိဳးအသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမာ်းကို (၂၉.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ (အဂၤါေန႔)နွင့္ (၃၁.၅.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ (ၾကာသေပးေန႔)တို႔တြင္ (၉း၀၀)နာရီမွ (၁၂း၀၀) နာရီၤအခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ စဥ္အခ်ိန္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီအတြင္းရွိ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒုံ၊ လႈိင္သာယာ ၊ေရႊျပည္သာ၊ လွည္းကူး၊ ေမွာ္ဘီ၊ တိုက္ၾကီး၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ ဥကၠံ၊ ဒါးပိန္၊ေဖာင္ၾကီး၊ အင္းတိုင္ ၊ ေျမာင္းတကာ ၊ အေဖ်ာက္ ၊ ေရႊလင္ ပန္း၊ ထန္းတပင္၊ ေက်ာက္တံတား၊ပန္းဘဲတန္း၊ အလုံ၊ကမာရြတ္၊ဗဟန္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ မရမ္းကုန္း၊ လႈိင္၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔၊ ဒဂုံျမဳိ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကင္း၊ဗိုလ္တေထာင္၊ ေရႊေပါကၠံ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အဆိုပါရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ အနည္းငယ္ ရွိနိုင္ပါသည္။
 
ထိုသို့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ႔နည္းေစရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ ယာယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ရျခင္းအတြက္ လူမႈေရးအခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္မႈမ်ားအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ရန္ကုန္လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အမ်ားျပည္သူသို့ ေလးစားစြာ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္၊
 
Credit -YESC-CallCenter Facebook Page