ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ျပင္ပ ေစ်းမ်ားကို စစ္ေဆးမည္

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစားဌာန (FDA)ကရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ျပင္ပျမိဳ႔နယ္မ်ားရွိေစ်းမ်ားကို

ယခုလအတြင္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းယင္းဌာန၏ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာျဖိဳးမာန္ သက္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

 

ဇူလိုင္လ ၄ရက္ေန႔က ေကာ့မွဴးျမိဳ႔နယ္ ျမိဳ႔မေစ်းအတြင္း အစားအေသာက္၊ေဆး၀ါးႏွင့္ အလွကုန္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ မုန္႔ဖတ္၊ပဲျပား၊ပဲေသြး၊ငါးပိ၊လက္ဖက္၊ဆီ၊ငရုတ္သီးမႈန္႔တို႔ကို နမူနာေကာက္ယူခဲ့ျပီး ေဆးဆိုင္ႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ စပ္ေဆးမ်ား ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ FDA ကတားျမစ္ထားသည့္ အလွကုန္ပစၥည္းသံုးမ်ိဳးကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ယင္းဌာန၏အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ 

 

 

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္ျပင္ပနယ္နမိတ္ျမိဳ႔နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊သံုးခြတို႔ကို ဇြန္လအတြင္း ေစ်းကြက္ေကာက္ယူစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျမိဳ႔နယ္ႏွစ္ခုရွိ ေစ်းမ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။  

 

 

 

Credit-The VOICE Daily