ရန္ကုန္က်ဴးေက်ာ္မ်ားထားရန္ တြံေတြးျမိဳ ့နယ္ကို ေရြးခ်ယ္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အသိအမွတ္ျပဳက်ဴးေက်ာ္စမတ္ကတ္ ထုတ္ေပးထားသူမ်ားကို ထားရွိရန္ တြံေတြးျမိဳ ့နယ္ကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ျမိဳ ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ ့ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
လိႈင္သာယာျမိဳ ့နယ္ႏွင့္ တြံေတြးျမိဳ ့နယ္အစပ္ရွိ ေျမဧက ၅၀၀ တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကဲ့သို ့ တိုက္ခန္းတြဲမ်ားကို ျပည္ပေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ခရိုင္ေလးခုအတြင္း တရားမ၀င္ေနထိုင္သည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ ဦးေရ ၄၃၁,၀၅၀ခန္ ့ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ထံမွ သိရသည္။