မႏၱေလး ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားစာရင္း ျပဳစုရန္ စာရင္းေကာက္

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားစာရင္းျပဳစုရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္
ပိုင္းကစ၍ စာရင္းေကာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
 
 
 
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ Mandalay-Heritage Trust ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္းကစ၍ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားစာရင္းျပဳစုရန္ စာရင္းေကာက္ယူေနျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
 
 
ယင္းသို႔စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ဦးေက်ာ္ရင္ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။
 
Credit - The VOICE Daily