မႏၱေလးၿမိဳ႕လမ္းမ်ား GIS စနစ္အသံုးျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လမ္းအေနအထားမ်ားကို အထင္ကရနာမည္မ်ား သံုးစြဲမည့္အစား Geographic Information

System(GIS) ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရမည့္စနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ (လမ္း၊တံတားဌာန)ဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

 

GIS စနစ္ကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက လမ္းနံပါတ္မ်ားကို ကိန္းဂဏန္းစနစ္ျဖင့္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ရာ ယင္းေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လမ္းအမည္စာရင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ေမလက အၿပီးသတ္ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

 

 

Geographic Information System(GIS) သည္ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမပံုေပၚရွိ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပသျခင္း၊သိမ္းဆည္းျခင္း၊စစ္ေဆးရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အင္တာနက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily