မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၌ ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစမည့္ မႈခင္းမ်ားမျဖစ္ပြားေရး အထူးပိတ္ဆို႔စစ္ေဆး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျပည္သူမ်ားအထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစမည့္ လူအုပ္စုျဖင့္က်ဴးလြန္ေသာ မႈခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေရးအပါအ၀င္ ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ ႏႈိက္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးတို႔အတြက္ ရဳတပ္ဖြဲ႕ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းျပီး သိန္းငွက္စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ အထူးပိတ္ဆို႔ရွာေဖြစစ္ေဆးေနေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ကသိရသည္။ အဆိုပါစီမံ့ခ်က္ကို ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လွည့္ကင္းရပ္ကင္း၊၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမိဳ႕ေပၚ ခုႏွစ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုျခံုေရးရဲကင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍  ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လႈပ္ရွားရဲကင္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ လူစည္ကားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ကင္းခ်ထားမႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနသည္။

သိန္းငွက္စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ကို ဇြန္လေနာက္ဆံုးပတ္မွ စတင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ပူးေပါင္းကာ ေန႔ည အရွိန္အဟုတ္တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ကာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

Credit - Myanmar Times