" မုိးပ်ံပူေပါင္းႏွင့္ ႐ႈခင္းၾကည့္ႏုိင္မည့္စီမံကိန္းအတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမေနရာ ငွားရမ္းမႈ ကန္႔ကြက္သူမ်ားရွိလာ "

မိုးပ်ံပူေဖာင္းလႊတ္တင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ႈခင္းၾကည့္ႏိုင္မယ့္အစီအစဥ္အတြက္ ကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္အတြင္းက ငါးျပတိုက္ေဟာင္းေနရာမွာ

ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွားရမ္းလုိက္ရာမွာ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖ၊ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့ေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၁)ရက္က ကန္႔ကြ

က္ဆႏၵျပၾက ပါတယ္။ ဆႏၵျပရာမွာ ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္း ေနစဥ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူ အေယာက္(၅၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ကန္ေတာ္ႀကီးဥ

ယ်ာဥ္ဟာ ျပည္သူေတြအပန္းေျဖေလ့က်င့္တဲ့ေနရာတစ္ခု ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ဒီပန္းၿခံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမလုပ္ဖုိ႔အပါအ၀င္ သဘာ၀ပ

တ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈကုိ ရပ္တန္႔ဖို႕နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားကို ေလးစားလုိက္နာေပးဖို႕စတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾက

တာပါ။ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ငါးျပတုိက္ေဟာင္းေနရာကို Myanmar Voyages International Tourism ကို ငါးငွမ္းထားတယ္လုိ႔သိရပါ

တယ္။မီးပံုးပ်ံလႊတ္တင္ၿပီး ရန္ကုန္ရႈခင္း ကုိၾကည့္မယ္႔ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အေယာက္ ၃၀ နဲ႔ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူေတြ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးထား တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီလို ေဆြးေႏြး

ရာမွာေတာ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔လည္း စဥ္းစားမယ္႔အေၾကာင္း ေျပာဆုိထားတယ္

လုိ႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီေျမေနရာကပန္းပင္ေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔လုပ္ေနၿပီး အခုျပည္သူေတြ ဆႏၵျပတာေၾကာင့္ ပန္းပင္ေရႊ႕တာေတြ

ရပ္ဆိုင္းထားမယ္လုိ႔ ပန္းပင္ေရႊ႕ရာမွာ တာ၀န္ယူထားသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ဒီ မိုးပ်ံပူေဖာင္းလႊတ္တင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ႈခင္းၾကည့္႐ႈဖို႔အတြက္

ကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္ ငါးျပတုိက္ေဟာင္းေနရာျဖစ္တဲ႔ ေျမအက်ယ္ စတုရန္းေပ ၂၇၇၀၀ကုိ ငွားရမ္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။