မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္သံုးေသာင္းျပန္တက္

ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနေသာ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္က အ၀ယ္ျပန္လိုက္လာျခင္းေၾကာင့္ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္

ယခင္ထက္က်ပ္သံုးေသာင္း ေစ်းျပန္လည္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ဘုရင္ေနာင္ ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။

 

 

လက္ရွိပဲေစ်းကြက္အတြင္း မတ္ပဲေစ်းႏႈန္းျပန္တက္ေသာ္လည္း ပဲစင္းငံုေစ်းႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္ျခင္းမရွိဘဲ ယခင္အပတ္က ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

 

 

ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ မတ္မဲတစ္တန္လွ်င္ ယခင္က က်ပ္ ၈၅၀,၀၀၀ ခန္႔မွ ယခုအခါ က်ပ္ ၈၈၀,၀၀၀ ခန္႔သုိ႔ေစ်းတက္ၿပီး ပဲစင္းငံုမွာမူ ယခင္အပတ္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၄၀,၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily