ဘဂၤလားျပန္ဒုကၡသည္ ၆၀ေက်ာ္ကို အစိုးရ ျပန္လည္လက္ခံ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ၆၂ဦးကို ျမန္မာအစိုးရက ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းတြင္ စတင္လက္ခံလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးက ေမလ၂၇ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းရွိ၊မရွိ စိစစ္ျပီးေနာက္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့သူ ၅၈ဦးႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ရုပ္သိမ္းခဲ့သူ ၄ဦး ၊စုစုေပါင္း ၆၂ဦးကို ေမလ၂၆ရက္ တြင္ဘူးသီးေတာင္မွ ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ထို႔ျပင္ အဆိုပါ လက္ခံထားသူမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုအပ္သည့္ ပံုစံမ်ား  ျဖည့္စြက္ျခင္း၊စိစစ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ လွဖိုးေခါင္ၾကားစခန္းတြင္ ေခတၱေနရာခ်ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
Cerdit- The Voice Daily