ပဲစင္းငံုတစ္အိတ္ က်ပ္သံုးေသာင္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

အိႏၵိယႏုိင္ငံက ၀ယ္ယူမႈရပ္ဆိုင္းထားေသာေၾကာင့္ျပည္တြင္းတြင္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ပဲစင္းငံုတစ္အိတ္ သံုးတင္း လွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္း၀န္းက်င္သာ ေစ်းေပါက္ေၾကာင္း မႏၱေလးအေျခစိုက္ ပဲကုန္သည္မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။