ထီမွာယူျပီး မ၀ယ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ ၁၃၀ ေက်ာ္ကိုအမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း

က်ပ္၅၀တန္ထီကိုမွာယူျပီး လာေရာက္မ၀ယ္ယူသည့္ ထီလုပ္ငန္းရွင္အေယာက္၁၃၀ေက်ာ္ကိုအမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းလိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားကို ဦးစီးဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။အစိုးရက ထီေရာင္းခ်သည့္အၾကိမ္ေရသံုးၾကိမ္အထိ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စေပၚေငြက်ပ္ ၇၀၀ ကိုလည္းႏိုင္ငံဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းယူလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ပါက သတင္းစာတြင္ပါ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွညြန္းၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္သန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။
လာေရာက္မထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေရးယူေနသည့္အျပင္ ေစ်းပိုေရာင္းျပီး တိုင္ၾကားခံရေသာ ထီဆိုင္မ်ားကိုလည္းစစ္ေဆးျပီး အေရးယူမႈမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလထီဥပေဒထြက္ရွိျပီးပါက ေစ်းပိုေရာင္းသူမ်ားကို ေငြဒဏ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။