ထရမ့္-ကင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အေမရိကန္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ ျပင္ဆင္၊အေမရိကန္ ေရွ႕ေျပးညိႈႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔ျပံဳးယမ္းသို႔ေရာက္

ယခုအခါ ဇြန္လ၁၂ရက္ စင္ကာပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (ထရမ့္-ကင္ဂ်ံဳအန္း ေဆြးေႏြးပြဲ) ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီး ျပံဳယန္းကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ၏ အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညိႈႏိႈင္းလ်က္ရွိသည္ဟု အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကလည္း သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္လိုသည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။
 
ျပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း စင္ကာပူေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေတာက္ကဆျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တနလၤာေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာ၊ေျမာက္ကိုရီးယားကပါ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလာၾကသည္။
 
သံတမန္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရသတင္းရင္းျမစ္မ်ား အဆိုအရ ယခုအခါ စင္ကာပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုး (အေမရိကန္ေရာ၊ေျမာက္ကိုရီးယားပါ)က အေလးအနက္ထား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။