တစ္ႏွစ္၂ႏွစ္ခန္႔ တာ၀န္ဆက္ယူဦးမည္ဟု အသက္၉၂ႏွစ္အရြယ္ရွိ မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

အဂတိလိုက္စားသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနာဂ်စ္ကို မၾကားေသးခင္က က်င္းပသည့္သမိုင္း၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲၢ၌ အႏိုင္ရယူခဲ့သည့္ ေဒါက္တာမဟာသီယာ မိုဟာမက္က ၎အေနႏွင့္မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို တစ္ႏွစ္သို႔မဟုတ္၂ႏွစ္ခန္႔ ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေဒါက္တာမဟာသီယာမိုဟာမက္ႏွင့္ အန္၀ါအီဘရာဟင္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အတိုက္အခံ ေလးပါတီမဟာမိတ္အုပ္စုသည္ ျပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကက်င္းပသည့္ မေလးရွားအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မေလးရွားကို လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးကတည္းက အုပ္စိုးလာသည့္ ဘာရစ္ဆန္ပါတီမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အာဏာလက္လြတ္ခဲ့ရသည္။
 
ယခင္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇက္မွာမူ မေလးရွားဖြံ႔ျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ (1MDB)မွ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့သည္ ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာမဟာသီယာက အစိုးရအေနႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာမွ်ရယူရလိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။
 
အသက္၉၂ႏွစ္အရြယ္ရွိ  ေဒါက္တာမဟာသီယာ မိုဟာမက္သည္ေမလ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ရာ ယခုအခါကမၻာ႔အသက္အၾကီးဆံုး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။