ဆန္စပါး ၀ယ္ယူပါက သတင္းေပးပို႔ရမည့္စနစ္ ျပန္လည္က်င့္သံုးမည္

ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္၊ စပါး ၀ယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား သို႔ သြားေရာက္၍ ကိုယ္တုိင္စပါး၀ယ္ယူပါ သတင္းေပးအေၾကာင္းၾကားရမည့္ စနစ္ကို ့ျပန္လည္က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
ယခင္က သတင္းေပးပို႔ ရမည့္စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း လြပ္လြပ္လပ္လပ္ သယ္ယူခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းအတက္ကိုေစာင့္၍ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းမႈမ်ားရွိလာေသာေၾကာင့္ ယင္းစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
လက္ရွိတြင္လည္း ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ ေပးကြ်ဲဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမိတ္၊ တနသၤာရီ၊ ေကာ့ေသာင္းတို႔မွလည္း ေပၚဆန္းႏွင့္ ေပၚကြ်ဲဆန္မ်ား ၀ယ္ယူေလ့ရွိကာ ေစ်းအတက္ကိုေစာင့္၍​ စပါး၀ယ္ယူသိုေလွာင္ထားသူမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းသို႔ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္၀ယ္ယူသည့္ ဆန္၊ စပါးႏွင့္ ေစ်းအတက္ကိုေစာင့္၍ သိုေလွာင္ထားသည့္ ဆန္စပါး အေရအတြက္ ပမာဏ အတိအက်ကို သိရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။
ယခင္က ယင္းစနစ္ကိုက်င့္သံုးခဲ့ဖူးျပီး သတင္းမပို႔သည့္ကုန္သည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။
 
Credit - The Voice