စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းယူႏိုင္ေရး ဘာသာစကားေလးမ်ိဳးျဖင့္ အသိပညာေပးမည္

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္မ်ား ထုတ္ေခ်းယူႏိုင္ေရးအတြက္
ဘာသာေလးမ်ိဳးပါ၀င္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ကာ အသိပညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွသိရသည္။
 
 
ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ အခက္အခဲေျပလည္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ဖြင့္လွစ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာသီက စတင္ကာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တယ္။ဒါေပမယ့္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မသိရွိေသးသည့္အတြက္ ဘာသာေလးမ်ိဳးျဖင့္အသိပညာေပးရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ခြဲမန္ေနဂ်ာဦးသက္လြင္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
 
 
"သတ္မွတ္ခ်က္ အေထာက္အထားျပည့္စံုသူေတြစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းယူႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိရွိဖို႔ ျမန္မာ၊ရွမ္း၊အာခါနဲ႔လားဟူ ဘာသာေတြနဲ႔လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ျဖန္႔မယ္၊ေခ်းေငြေတြထုတ္ယူခ်ိန္ေရာက္ရင္လည္းရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကေနတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးတယ္" ဟု၎ကဆိုသည္။
 
 
 
 
Credit - The VOICE Daily