စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ငါးလအတြင္း အခြန္က်ပ္တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထား

ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အစမွ ၾသဂုတ္အထိ ငါးလတာကာလအတြင္း ရႏ္ကုန္တိုင္းရွိစာေးသာက္ဆိုင္မ်ားမွ အခြန္က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိထားျပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ က်ပ္တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္းျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။
 
ထိုသို ့စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံရရွိျခင္းမွာ အခြန္ေျပစာအမွတ္တံဆိပ္ကပ္သည့္စနစ္က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။
 
Credit : 7 Day Daily