ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမိုးသည္းမႈ ေသဆုံးသူ ၅ဦးအထိရွိလာ

မိုးသည္းမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေရွ ့ေျမာက္ပုိင္းနဲ ့အေရွ ့ပုိင္းမွာ ေသဆုံးသူ ၅ဦးအထိ ရွိသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းက စီရင္စုနယ္ ၁၀ခုမွာဆုိရင္ ဒဏ္ရာရသူ ၂၉ဦးအထိ ရွိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဆုိဂ်ိဳျမိဳ ့မုိးသည္းေရၾကီးျပီးေနာက္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၁၅ဦးကုိ ရဲတပ္ဖြဲ ့၀င္ေတြ၊ မီးသတ္သမားေတြနဲ ့ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့၀င္ပါ၀င္တဲ့ ရွာေဖြေရး အဖြဲ ့ဟာ  စက္တင္ဘာလ
၁၃ရက္မွာ ဆက္ျပီး ရွာေဖြေနပါတယ္။ အီဘာကီစီရင္စုနယ္က ဂ်ိဳ ဆုိျမိဳ ့ဟာ ကီႏ်ဴဂါ၀ါျမစ္ေရလွ်ံလုိ ့စက္တင္ဘာလ ၁၀ရက္တုန္းက ေရၾကီးခဲ့တာပါ။ရဟတ္ယာဥ္ေတြ ဟာ စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္ အေစာပုိင္းကတည္းက ေလေၾကာင္းကေန ရွာေဖြမႈေတြပဳလုပ္ေနပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ မီးသတ္သမားေတြက ေရမက်ေသးတဲ့ ေနရာေတြက ျမိဳ ့ခံေတြကို ေဘးလြတ္ရာကုိ ေရႊ ့ေျပာင္းေပးေနတယ္လုိ ့သိရပါတယ္။