ကင္ဂ်ံဳအြန္ ထရမ့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုသည့္ ဆႏၵ တစ္သမတ္တည္းရွိခဲ့ ထိပ္သီးေတြ႔ဆံုပြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္ေကာင္းမြန္ေနဟု ထရမ့္ဆိုျပန္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္က ၎သည္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုသည့္ ဆႏၵတစ္သမတ္တည္းရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။သမၼတထရမ့္ကလည္း ထိပ္သီးေတြ႔ဆံုပြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျပဳလုပ္ေနျပီး အလားအလာေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း ဇြန္၁၂ရက္ စင္ကာပူတြင္ ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ စဥ္းစားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၊ကင္ဂ်ံဴအြန္ႏွင့္ သမၼတမြန္းေဂ်အင္တို႔ ထပ္မံေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းလည္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
ကင္ႏွင့္မြန္း ေမ၂၆ရက္၌ ရုတ္တရက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥကၠ႒ကင္ဂ်ံဴအြန္သည္ အေမရိကန္သမၼတ  ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ သမိုင္း၀င္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုသည့္ ဆႏၵ တစ္သမတ္တည္းရွိေၾကာင္း၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့မည့္  အျမဲတန္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရးေခတ္သစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
မြန္းကကင္သည္ ထရမ့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေရးႏွင့္ ကိုရီးယားက်ြန္းဆြယ္ အျပည့္အ၀ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးမူ၀ါဒကို  ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ဇြန္၁၂ရက္ေတြ႔ဆံုပြဲကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း သမၼတထရမ့္ကေၾကညာခဲ့ျပီး ၂၄နာရီအတြင္း ကင္ႏွင့္မြန္းတို႔သည္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရုတ္တရက္  ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္သည္။
 
Cerdit-  Myanmar Times Daily