ေျမာက္ကိုရီးယားမွႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္သံုးပါကေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ေျမာက္ကိုရီးယားျမိဳ႕ေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးသြားမည္

ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ထုတ္သံုးနိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ကေနေျမာက္ကိုရီးယားျမိဳ႕ေတာ္ကိုတိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးသြားမယ္လို႕ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသတင္းဌာနမွာေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
 
ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကေနႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မွုကိုေျမေအာက္မွာျပဳလုပ္ျပီးရက္ပိုင္းအၾကာမွာပဲေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရဘက္ကလည္းတံု႕ျပန္ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုလာတာပါ။
 
အစီအစဥ္နာမည္ကိုလည္းကိုရီးယားဆိုင္ရာၾကီးမားတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေပးမွုနဲ႕လက္တံု႕ျပန္ျခင္းလို႕ေပးထားပါတယ္။အဲ့ဒီအစီအစဥ္ေအာက္မွာဆိုရင္ျပံဳယမး္ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းကို အထူးသျဖင့္ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ေတြပုန္းခိုေနတဲ့ေနရာကိုလံုး၀ဖ်က္ဆီးပစ္မယ္ပဲ့ထိန္း
မစ္ဆိုင္းေတြဖ်က္အားျပင္းအေျမာက္ဆံေတြနဲကတိုက္ခိုက္သြားမယ္လို႕ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
တခ်ိန္တည္းမွာဘဲေျမာက္ကိုရီးယားအေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္အထူးသံတမန္ဆါမ္ကင္မ္ကလည္းေျမာက္ကိုရီးယားေဒသတြြင္းကိုေရာအေမရိကန္နဲကမဟာမိတ္ေတြက္ိုပါပိုျပီးျခိမ္းေျခာက္လာေနတယ္ဒါကိုအစြမ္းကုန္ကာကြယ္တံု႕ျပန္သြားမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။
 
ႏ်ဴးကလီးယားစမ္းသပ္မွုေတြေၾကာင့္ေျမာက္ကိုရီးယားကိုေတာင္ကိုရီးယားေရာနို္င္ငံတကာကပါအထီးက်န္ပိတ္ဆို႕ထားနိုင္ခဲ့့ေပမယ့္ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းရဲ႕ႏ်ဴကလီးယားရည္မွန္းခ်က္ကိုေတာ့မတားဆီးနို္င္ေသးပါဘူး 
 
အခုအခါေတာင္ေျမာက္ကိုရီးယားနွစ္နိုင္ႈ့ၾကားအျပန္အလွန္စစ္ေရးျခိမ္းေျခာက္မွုေတြကပိုမိုျပင္းထန္လာတဲ့အေနအထားျဖစ္ပါတယ္လို႕BBCသတင္းမွာေ်ဖာ္ျပထားပါတယ ္။